Jaké příjmy jsou osvobození od daní?
Finance

Jaké příjmy jsou osvobození od daní?

I když má drtivá většina podnikatelů a zaměstnanců daně už dávno za sebou, stejně se najdou ti, kteří daně za sebou rozhodně nemají – jsou to ti mající daňového poradce, kteří mohou daňové přiznání odevzdat později. Je ale pravdou, že to, co je osvobozené od daní, je dobré vědět pro příště. Pokud tedy podáváte daňové přiznání nebo se o daně musíte starat sami i jakožto zaměstnanec, který si například přivydělává, víme, jaké příjmy od daně osvobozené jsou.

Jak již bylo zmíněno, sice se letošní daňové přiznání muselo podat do prvního dubnového dne letošního roku, jsou však mezi námi i ti, kteří mohou daňové přiznání podat trochu později, a to do prvního červencového dne letošního roku, pokud pro sestavení daňového přiznání využíváte služby poradce.

Co je například osvobozené od daní?

  • Příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu. Pozor! Ve kterém osoba bydlela aspoň dva roky nebo tuto nemovitost měla v držení minimálně pět let. V jiných případech není příjem z prodeje domu či bytu osvobozen od daně.
  • Dědictví. Pokud mluvíme o dědictví, máme na mysli příjem nesnížený o dluhy, tedy nemluvíme o výsledné výši, o kterou se zvýší jmění poplatníka.
  • Dar. Ovšem pozor –od příbuzného v linii přímé nebo případně v linii vedlejší.
  • Prodej akcií, které byly drženy poplatníkem minimálně tři roky.
  • Prodej podílu na společnosti s ručením omezením, ovšem pouze za předpokladu, že uplynula doba držby podílu pět let.

Samozřejmě příjmů osvobozených od daní je daleko více, vypíchli jsme nejzajímavější a nejčastější, kterých se osvobození od daně týká. Je však třeba poznamenat, že oznámení o osvobozených příjmech nemá žádný předepsaný tiskopis, je tedy možné využít nepovinný tiskopis, který se najde na webových stránkách Finanční správy. V tiskopisu se následně uvede výše osvobozeného příjmu, způsob nabytí příjmu a taky datum, kdy osvobozený příjem vznikl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *