Z čeho se skládají náklady na soudní řízení?
Finance

Z čeho se skládají náklady na soudní řízení? 

Dostali jste se do sporu s bankou, sousedem nebo s kýmkoliv jiným? Měli byste ještě předtím vědět, že to nebude levná záležitost. I proto se vyplatí pouštět se do soudního sporu pouze v případě, že víte, že vyhrajete. Pakliže byste totiž prohráli, budete muset hradit nemalé soudní náklady, respektive takzvané náklady na soudní řízení. A ty hradíte dokonce za protistranu, pokud soud prohrajete. Je to taková daň za to, že jste neuspěli a že jste možná dokonce i spor sami vyvolali.  

Náklady souvisí s vedením soudního řízení 

Rozhodně není dobré si myslet, že náklady na soudní řízení jsou zbytečné. Díky nim člověk nemůže využívat soudů marnotratně, spíše si sám dobře promyslí, jestli se vyplatí kvůli dané věci soud hradit. Tvoří je náklady nutné na soudní řízení, do kterého patří například hrazení právního zástupce, záloha za provedení důkazů, tak finanční prostředky nutné pro úhradu soudních poplatků a další.  

Jak již bylo zmíněno, tyto náklady na soudní řízení se vám mohou vrátit, pakliže vyhrajete soudní spor. V opačném případě jste velmi často nucení hradit náklady také protistraně, obvykle se vypočítávají jako čtyři procenta z žalované částky. V případě, že byste vyhráli a naopak tyto náklady na soudní řízení mají být proplaceny vám, velmi často se jedná o odměnu právníkovi nebo advokátovi, který vás zastupoval a kterému jste udělili plnou moc.  

Vyjít můžete i takzvaně „šul-nul” 

V případě, že by v rámci soudního řízení došlo k takzvanému částečnému úspěchu, vyšlo by to takzvaně „šul-nul”. Buďto by se náklady na řízení rozdělily rovným dílem (čili by každý uhradil něco), nebo by nárok na úhradu nevznikl žádnému účastníkovi (respektive by nikdo nehradil nic navíc, co již neuhradil). 

Je to však vždy na úvaze soudu a také na znaleckém posudku čili i náklady na soudní řízení je ovlivňováno řadou faktorů.  

Existuje samozřejmě i situace, kdy vám nevznikne právo na náhradu nákladů. Dochází tak většinou při sjednání smírné dohody nebo v případě, že bylo řízení zastaveno.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *