Co by měla obsahovat franšízová smlouva?
Podnikání

Co by měla obsahovat franšízová smlouva?

Franchising je skvělá podnikatelská příležitost, ale má svá jasná pravidla. Správně sestavená a podepsaná franšízová smlouva konceptu Extéria Market či jiného je předpokladem úspěšné spolupráce. Uzavírá se mezi franchisorem, tedy poskytovatelem licence, a franchisantem, tedy odběratelem.

Základní informace jsou tři

Ve smlouvě jsou nejdůležitější tři informace – údaje o podnikatelském konceptu, podmínky franšízy a údaje o osobách, které jsou oprávněné za franchisora rozhodovat. Když se ale na smlouvu podíváme podrobněji, zjistíme, že potřebných údajů je mnohem víc.

Na co si dát pozor?

Smlouva by měla v každém případě obsahovat identifikační údaje franchisora a franchisanta. Dále se stanovuje doba, po kterou bude smlouva platná, a finanční předpoklady. To znamená, že smlouva stanoví výši vstupního poplatku a případné další investice. Pokud existují nějaké provozní požadavky, i ty by měly být ve smlouvě jasně dané. Na druhou stranu musí stanovit i odměnu, která připadne franchisantovi. Výše a splatnost všech poplatků by měla být jasně daná.

TIP: Novinky ze světa byznysu a investování

Dále je vhodné do smlouvy zahrnout definici pojmů, oblast působení a datum zahájení spolupráce. V neposlední řadě je důležitá informace o tom, za jakých podmínek může franchisant od smlouvy odstoupit, a také jak se bude postupovat v případě dlouhodobé nemoci nebo úmrtí. Franšízová smlouva není upravovaná zákonem, proto je jen na smluvních stranách, jak si v ní vymezí vzájemné fungování.

Franšízový manuál

Nedílnou součástí franšízové smlouvy je manuál, který obsahuje veškeré postupy, instrukce a know-how franchisora. Většinou bývá předkládán formou přílohy ke smlouvě. Většina smluv je koncipovaná tak, aby byly výhodnější spíše pro franchisora než pro franchisanta, proto je dobré si ji před podpisem důkladně prostudovat. Pokud je smlouva podepisována se zahraničním subjektem, je nutné v ní dohodnout právní řád, podle kterého se bude vztah řídit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *