Povinnosti majitele nemovitosti vůči nájemci
Bydlení

Povinnosti majitele nemovitosti vůči nájemci 

Přemýšlíte o tom, že byste si pořídili hypotéku a koupili si byt? Budete tak investovat do budoucnosti, jelikož hodnota bytů bude neustále vzrůstat. Jaké máte ale povinnosti ke svým nájemcům?  

Čtyři zákonné povinnosti 

Podle Nového Občanského zákoníku máte jako pronajímatel čtyři základní povinnosti.  

Stav způsobilý 

Jako první povinnost je odevzdat nájemci byt ve způsobilém stavu. To znamená, že byt musí být připraven k řádnému užívání. Nejlépe uděláte, když si tuto klauzuli vložíte přímo do smlouvy.  

Výkon práv 

Svému nájemci jste následně povinni zajistit nerušený a plný výkon práv, která jsou spojena s užíváním bytu. Tato práva jsou také předmětem některých částí Nového Občanského zákoníku.  

Odstranit vady 

Jako další povinnost je v přiměřené době odstranit vady nebo poškození, které zabraňují obvyklému užívání bytu. Budete tak předcházet i dalším souvisejícím škodám. Na tento bod si dejte dobrý pozor, jelikož nájemce má právo na náhradu nákladů, které vynaložil na zabránění vzniku další škody. Pokud tuto škodu tedy oznámil bez zbytečného odkladu.  

Výpovědní lhůta 

Další prvek, který je potřeba dodržet, je tříměsíční výpovědní lhůta. Tuto výpověď musíte nájemníkům podat vždy písemně. I zde ale platí, že je třeba si velmi dobře sepsat nájemní smlouvu. Naštěstí máte ještě jednu možnost – pokud nájemce poruší své povinnosti zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel následně právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.  

Závažné porušení povinností zahrnuje neplacení nájemného na služby po dobu 3 kalendářních měsíců, poškození bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobení závažné škody pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí. Řadí se zde i neoprávněné užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než jak je ujednáno ve smlouvě. 

Jak je na tom vaše smlouva? Máte vše zaneseno přímo do smlouvy s nájemci?  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *