Nejvyužívanější tepelná čerpadla a jejich výhody
Bydlení

Nejvyužívanější tepelná čerpadla a jejich výhody

Tepelná čerpadla dokáží využít obnovitelných zdrojů energie. S jejich pomocí se stáváte energeticky stále méně závislí na energii ze sítě nebo na energii z fosilních paliv. Které systémy se řadí mezi nejvyužívanější? Jaké přinášejí výhody?  

Tepelné čerpadlo země – voda  

U tohoto typu čerpadla se využívá jako zdroj tepla půda. Na pozemek se pod povrh půdy umístí trubky s teplonosným médiem, které následně odebírá teplo z velké plochy půdy. Toto teplo je předáno vodě, která může být použita k vytápění, nebo jako užitková. Nízké investiční náklady, možnost získání štědré dotace od státu, a bezúdržbovost se řadí mezi největší výhody tohoto ekologického řešení vytápění domácnosti.  

Tepelné čerpadlo vzduch – voda 

Přejete si tepelné čerpadlo, které využívá jako zdroj tepla okolní vzduch? Tento typ čerpadla je velmi snadný na instalaci. Rovněž investiční náklady jsou velmi nízké, navíc je možné je z části hradit pomocí státní dotace. Tento typ čerpadel se nejvíce používá u novostaveb.  

Tepelné čerpadlo voda – voda 

Věděli jste, že u tohoto zdroje tepla se využívá velký objem podzemní vody? Právě podzemní voda nabízí cenný zdroj energie. Po provedení vrtu se využívá teplotního rozdílu podzemní vody. Výhoda tohoto systému tkví ve využití přírodního zdroje pro vytápění celé domácnosti.  

Teplo z odpadních vod 

Myslíte si, že odpadní vody není možno dále využívat? Omyl. Právě speciální tepelné čerpadlo, kde se využívá tepla z odpadních vod, je nyní zařazeno mezi ty, na které dostane jejich zájemce státní dotaci. Odpadní teplo z kanalizace, klimatizace a podobně je tak možno použít jako zdroj tepla pro vyhřívání obytných a průmyslových objektů. Zdánlivě nepoužitelný zdroj tepla se tak proměňuje ve velmi vítaný zdroj energie.  

Tepelná čerpadla se díky možnosti získat státní dotaci stávají stále oblíbenější. A to jak u nových staveb, tak u rodinných a bytových domů. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *