sirotčí důchod
Finance

Jak vysoký bude váš sirotčí důchod?

Úmrtí blízké člověka je velmi bolestná záležitost. Mnozí lidé dlouho truchlí a neuvědomují si, že jim mezi prsty utíká příležitost získat příspěvky od státu. Samozřejmě, na příspěvky od státu se myslí až nakonec, jenže mnohdy mohou právě příspěvky od státu, na které má pozůstalý nárok, vytáhnout z tíživé finanční situace, do které se mnozí pozůstalí dostávají, když jejich blízký člověk zemře. Kromě vdovského důchodu, na který mají nárok manželé, existuje také takzvaný sirotčí důchod, který náleží těm, komu umřeli rodiče.

Takzvaný sirotčí důchod je určen všem nezaopatřeným dětem, kterým zemře rodič. Je velice zajímavé, že je možné pobírat sirotčí důchod až do šestadvaceti let, od ukončení povinné školní docházky je však nutné doložit potvrzení o studiu.

Nárok na sirotčí důchod mají také děti, které byli na základě soudního rozhodnutí převzaty do péče, v případě pěstounské péče však nárok zaniká. Podmínkou zároveň je to, aby zemřelý v minulosti pobíral starobní nebo invalidní důchod, případně pokud měl minimálně rok zřízené důchodové pojištění. Pokud rodič zemře kvůli nemoci z povolání nebo kvůli pracovnímu úrazu, i zde vzniká nárok na sirotčí důchod.

Kdy a kde o sirotčí důchod zažádat?

O sirotčí důchod se žádá zpravidla na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení. Žádá o něj buď zletilé dítě, nebo případně zákonný zástupce, pokud dítě ještě nedosáhlo osmnáctého věku.

Co je třeba mít s sebou?

Když si jdete zažádat o sirotčí důchod, je nutné s sebou mít občanský průkaz vás jakožto žadatele, dále je nutné mít úmrtní list zesnulého, případně rodné listy. A pokud dítě už nenavštěvuje povinnou školní docházku, na místě je také potvrzení o studiu.

Jak vysoký je sirotčí důchod?

Sirotčí důchod se odvíjí od důchodu zemřelého. Pokud tedy zemřelý měl nárok na důchod ve výši pěti tisíc korun, sirotek dostane zhruba tři a půl tisíce korun. Pokud výše důchodu dosáhla patnácti tisíc korun, příspěvek bude o čtyři tisíce vyšší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *