Proč a jak uzavřít předmanželskou smlouvu?
Finance

Proč a jak uzavřít předmanželskou smlouvu?  

Loni bylo uzavřeno více než deset tisíc předmanželských smluv. Podle statistik se jedná o záležitost, která patřila ke každé čtvrté svatbě. Tuto smlouvu přitom nemusíme uzavírat pouze před vznikem manželství, ale také během jeho trvání.  

Předmanželská smlouva 

Pojem předmanželská smlouva není plně zakotvena v občanském zákoníku. Je zde ale uvedeno, že upravit majetkový režim manželů po dobu trvání svazku je možné pomocí smlouvy. smlouva manželská nebo předmanželská se vždy sjednává ve formě veřejné listiny. Jinými slovy – bude se jednat o notářský zápis.  

Když se pro smlouvu nerozhodnete 

Uzavření smlouvy je samozřejmě dobrovolné. Pokud se pro tuto smlouvu před svatbou nebo během jejího trvání nerozhodnete, veškerý majetek i veškeré dluhy nabývají do společného jmění manželů.  

Co nepatří do společného jmění manželů 

Když se rozhodnete smlouvu neuzavřít, stále se můžete opřít o výklad pojmu „společné jmění“. V něm totiž existují jisté výjimky. Do společného jmění totiž nepatří věci, které jeden z partnerů získal darem nebo dědictvím. Nepatří zde ani to, co je potřeba pro osobní potřebu jen jednoho z partnerů.  

Vhodné při podnikání 

Smlouvy tak ochraňují partnery před neshodami v případě rozvodu, ale také i v jiných případech. Typický příklad je situace, kdy jeden z partnerů podniká. Dopady případného krachu podnikání na společný život jsou uzavřenou předmanželskou nebo manželskou smlouvou výrazně sníženy.  

Smlouva chrání i věřitele 

Smlouva, kterou uzavřou manželé, se podle výkladu občanského zákoníku nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby. To znamená, že smlouva, která je uzavřená bez souhlasu třetí osoby, vůči ní nemá vůbec žádné právní účinky. Takto je ochráněn zájem věřitele. Pokud pohledávka vznikne před uzavřením smlouvy, věřitel se obecně smí domáhat uspokojení své pohledávky z veškerého majetku osoby. Zde se postupuje tak, jako by žádná předmanželská či manželská smlouva uzavřena nebyla.  

Smlouva se vždy uzavírá jako veřejná listina, tedy za účasti notáře. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *