Na co máme nárok
Finance

Na co máme nárok, když umře někdo blízký?

Umřel vám v nedávné době někdo blízký? Je sice pravda, že nejspíše nemáte chuť ani čas řešit věci, jako jsou nároky na příspěvky, které vám náleží, ovšem je dobré si vše začít zjišťovat co nejdříve, abyste neztratili nárok na příspěvky od státu, které vám právem náleží. Když umře něco blízký, je to sice rána nejvíce pro srdce, ale je to také rána pro naši peněženku. Ubyde jedna výplata, najednou se musíme uskromnit a musíme šetřit na horší časy, pokud nemáme žádnou finanční rezervu naspořenou. Pokud vám blízký člověk umřel, přinášíme vám seznam dávek od státu, na které máte nárok a které mohou v tíživé životní situaci pomoct.

Abyste nemuseli pátrat zdlouhavě na internetu, přinášíme seznam dávek, na které máte právem nárok.

• Vdovský důchod

Nejčastěji se čerpá vdovský důchod. Jedná se o příspěvek od státu, který se čerpá celý rok, ale jen v případě, že zesnulý pobíral starobní důchod nebo případně invalidní důchod. Nárok vzniká také v případě, že zesnulý si odpracoval tolik, kolik měl. Bohužel se vdovský důchod vztahuje jenom na manžele. Na partnery se nárok nevztahuje, i když spolu žili dlouho nebo i když spolu mají děti.

• Pohřebné

Slyšeli jste o takzvaném pohřebném? Jedná se o dávku od státu, která náleží tomu, kdo pohřeb zřídil. Nemusí se v tomto případě jednat o rodinného příslušníka. Stačí, když se doloží doklad o vypravení pohřbu s datem pohřbu a také úmrtní list. Tím pádem vám náleží pět tisíc korun jako takzvané pohřebné.

• Sirotčí důchod

V případě, že vám umřeli rodiče a ještě jste nedosáhli šestadvaceti let, můžete čerpat takzvaný sirotčí důchod, o který žádá zpravidla zletilé dítě nebo případně jeho zákonný zástupce, pokud je dítě nezletilé. Vždy se žádá i příslušné pobočky správy sociálního zabezpečení, pod kterou dítě spadá. Pokud dítě skončilo s povinnou školní docházkou, je třeba mít s sebou potvrzení o studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *