Co všechno se (ne)započítává na důchod
Finance

Co všechno se (ne)započítává na důchod

Otázka důchodu dnes zajímá stále mladší ročníky, což je jedině dobře. Znalost informací o tom, co všechno se do důchodu započítává, vás totiž může ušetřit nejednoho nemilého překvapení před nástupem do penze. 

Jak se počítá nástup do penze 

Dle současných norem se musíte pro přiznání řádného starobního důchodu účastnit pojištění alespoň 35 let. Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se přitom hodnotí odpracované roky, během kterých bylo odváděno sociální pojištění, ale také náhradní doba pojištění. Co a kdy lze ale za náhradní dobu považovat? 

Studium 

Studium po dosažení 18 let věku se považuje za náhradní dobu pojištění (a tudíž se započítává do důchodu) pouze do roku 2010, a to maximálně po dobu šesti let po dovršení plnoletosti. 

Mateřská a rodičovská dovolená, péče o druhé 

Osoba pečující osobně o dítě ve věku do 4 let má nárok za započtení této doby do náhradní doby pojištění. Zároveň má na započtení náhradní doby nárok každý, kdo pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti nebo jde o osobu blízkou. 

Druhá práce 

Druhý pracovní poměr k hlavnímu poměru, nebo například dva poloviční pracovní poměry probíhající současně, jsou vždy započítávány jako jeden. Rozdělením úvazků, ani v rámci jiných zaměstnavatelů, tedy nelze získat měsíce navíc. 

Evidence na úřadu práce 

Evidence na úřadu práce je po omezenou dobu považována za náhradní dobu pojištění. Období, kdy klientovi náleží podpora v zaměstnanosti, se jako náhradní doba počítá vždy. Mimo tuto dobu pak maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje i zpětně, a do věku 55 let se hodnotí maximálně v rozsahu jednoho roku. 

DPP a DPČ 

Činnost na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) lze do náhradní doby započítat, pokud došlo k měsíčnímu příjmu alespoň ve výši 2 500 korun. Činnost na dohodu o provedení práce (DPP) je možné započítat, pokud probíhala po 31.12.2011 a výše měsíční odměny byla vyšší než 10 000 korun. 

Invalidita 

Jako náhradní doba pojištění je započítávána pouze invalidita III. stupně. Osoby se zdravotním postižením ale mohou do náhradní doby počítat i dobu, po kterou jsou zařazeni v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. 

Vojenská a civilní služba 

Do náhradní doby pojištění se počítá také vojenská služba v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě (do 30. 6. 2016), nebo civilní služba (do 31.12.2004). 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *